Substancja czynna: Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum
Nazwa: Karbicombi
Postać: tabl. powl.
Dawka: "8+12,5 mg"
Nazwa pełna: Karbicombi, tabl. powl., "8+12,5 mg"
Zawartość opakowania: 28 szt.
Kod EAN: 5909990865130
Termin: 2013-03-01
Okres: 2 lata
Grupa limitowa: "45.0, Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone"
Urzędowa cena: 10,80
Hurtowa cena brutto: 11,34
Cena detaliczna: 14,99
Wysokość limitu: 14,42
Zakres wskazań: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją:
Poziom odpłatności: 30%
Wysokość doplaty: 4,90
Charakterystyka produktu leczniczego: charakterystyka produktu leczniczego

Powrót do wyszukiwarki leków, środków sp. i wyrobów med.